Nordisk undersøkelse Beagle
0 %
SPØRREUNDERSØKELSE 2017.
Du skal krysse av på ett alternativ bortsett fra der det står at du kan krysse av for flere. Har du flere hunder må du gjennomføre spørreundersøkelsen for hver hund.
1.

Min Beagle er en

2.

Min Beagle er cm høy

Mankehøyde

3.

Den har deltatt på (du kan krysse av på begge alternativene)

4.

Registreringsnummer (ønskelig, men ikke nødvendig)

5.

Til hvilket formål skaffet du din beagle? Hvis det er flere årsaker, vennligst nevn dem i prioritert rekkefølge

6.

Hvor innhentet/fikk du informasjon om valpekullet som din beagle kommer fra (du kan krysse av for flere alternativ)?

7.

Hva avgjorde ditt valg av beagle?

8.

Hvis hunden din har dødd eller blitt avlivet, når skjedde det (alder)? Hva var årsaken?

9.

Hvis hunden har blitt solgt eller gitt bort, når og hvor gammel var den? Hva var årsaken?

10.

Jeg bor i fylke

11.

Beaglen min bor

12.

Hvis du har tispe og har hatt valpekull. Hva var årsaken til at du har hatt valper? Hvis det er flere årsaker, vennligst nevn dem i prioritert rekkefølge.

13.

Hva la du vekt på ved valg av hannhund til tispen din? Hvis det er flere årsaker, vennligst nevn dem i prioritert rekkefølge.

14.

Hvor fikk du informasjon om hannhunden?

15.

Hvordan oppfører beaglen din seg vanligvis hjemme?

16.

Hvordan oppfører beaglen din seg vanligvis mot en fremmed hund?

17.

Hvordan oppfører beaglen din seg til vanlig mot fremmede mennesker?

18.

Beaglen min er

19.

Når den hører lyd fra ytterdøren, gårdsplassen eller fra nære omgivelser osv., viser beaglen din tegn på opphisselse (for eks. bjeffing, reiser bust mm.)?

20.

Er du fornøyd med beaglen din som hjemme/inne hund?

21.

Om du ikke er fornøyd med beaglen din som hjemme/inne hund, hvilke er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd?

22.

Jeg er (du kan krysse av for flere alternativ)

23.

Har du observert følgende feil og mangler hos beaglen din (du kan krysse av for flere alternativ)?

24.

Brukes beaglen din på jakt?
Hvis du svarer nei på spørsmål 24,skal du ikke besvare resten av spørsmålene