Eksempel over ulike spørsmålstyper
0 %
Du kan velge fra ulike typer lukkede spørsmål...

Fikk du en lønnsøkning i fjor?

Hvor ofte bruker du produktet XY?

Hvor ofte bruker du produktet XY?

Hvor mye ville du betalt for produktet XY?

...eller også lukkede spørsmål med flere svar:

Hvilke byer har du allerede besøkt?

Hvilke farger kan du forestille deg i vårt nye logo?