Salg av rabatterte årskort for sesong 2020
0 %

Velg sesongkort (Familiekort er lenger ned på siden)

Antall kort

Enkeltkort

Fyll inn navn og alder på personene som skal ha kort.
Alder gjelder fra passert dato for bursdag.

Navn Alder

Velg sesongkort for familie

Gjelder for 4 personer i familie. Tillegg pr. person utover 4 personer kr. 1.200,-. Barn under skolealder kjører gratis.
Alle i familien må ha samme adresse.

Familiekort

Familiekort

Fyll inn navn og alder på personene som skal ha kort.
Alder gjelder fra passert dato for bursdag.

Navn Alder