Gratis spørreundersøkelse verktøy for medlemmer av "BI Handelshøyskolen" og andre universiteter.
Få din egen konto gratis nå!

Spørreundersøkelse blant arbeidsgivere vedrørende nye regler for beskatning av tips.
0 %

Jobber du som leder i restaurant/bar/hotell nå?

Jobber du i:

Hvor i Norge jobber du?

Hvor mange ansatte (de som mottar tips) er det på din arbeidsplass?

Hittil i år, hvor mye utgjør total tips sammenlignet med netto omsetning? (F. eks total tips mottatt 500 000 kr, omsetning eks MVA 10 000 000 kr, 500 000/10 000 000 = 5 %)

Har det totale tipsbeløpet mottatt i bedriften endret seg sammenlignet med samme periode i fjor (perioden jan-april 2018)?

Har det blitt mer utfordrende å rekruttere arbeidskraft som følge av endringene i reglene?

Har dere vurdert å slutte med tips som følge av de nye reglene?

Sett bort i fra skattetrekk, pensjon, og feriepenger. Hvilke trekk gjør dere i tipsbeløpet før det utbetales til de ansatte?

Praktiserer dere at tips inngår i innskudds/premiegrunnlag med tanke på obligatorisk tjenestepensjon (OTP)?

Praktiserer dere at tips inngår i grunnlaget for feriepenger?

Har de nye reglene medført en økning i administrasjonsarbeidet?

Hva anseer du som den beste løsningen for håndteringen av tips?

Synes du at dagens regler er bra for fremtiden til bransjen?