Spørreundersøkelse blant arbeidsgivere vedrørende nye regler for beskatning av tips.
0 %
Denne undersøkelsen er ferdig allerede.

Takk for din forståelse.