Databeskyttelse

  1. enuvo forplikter seg til å ikke gjøre resultatene fra undersøkelsen til kunden tilgjengelig for en tredjepart uansett.
  2. enuvo forbeholder seg retten til å samle, lagre (elektronisk også) og bruke personlige og business-relaterte data fra kunden uten videre samtykke i den hensikt til, f.eks tildeling, bruk, vurdering av data og for regnskapet formål.
  3. Kunden må respektere lovbestemmelser mens man designer spørreskjemaene og gjennomfører spørreundersøkelser.