Introduksjon

Thank you for using Online Undersøkelse. Online Undersøkelse is a service provided by Switzerland-based company enuvo GmbH, later referred to as "Online Undersøkelse", "enuvo", "we", "our" and similar.

Disse vilkårene for bruk («TOU») inneholder vilkår som enuvo og deres assosierte selskaper følger når de tilbyr tjenester til deg, og beskriver hvordan tjenestene kan mottas og brukes.

Vi referer til kombinasjonen av disse vilkårene for bruk og tilleggsvilkår under fellesbetegnelsen «Vilkår.»

Hvis du kommer til å bruke tjenestene på vegne av en organisasjon, godtar du disse vilkårene på vegne av den organisasjonen, og du fremholder at du har myndigheten til å gjøre dette. I slike tilfeller refererer «du» og «din/ditt» til den organisasjonen.

Disse vilkårene er utarbeidet og skrevet på engelsk. I den grad en eventuell oversatt versjon avviker fra den engelske versjonen, vil den engelske versjonen råde, med unntak av der dette ikke er tillatt ved gjeldende lov. The original Terms written in English can be found here: Terms of Use

Gebyrer og betalinger

Tjenestegebyrer

Du godtar å betale enuvo eventuelle gebyrer for enhver tjeneste du kjøper eller bruker i samsvar med pris- og betalingsvilkårene presentert for deg for den tjenesten. Der det er aktuelt vil du bli fakturert ved bruk av faktureringsmetoden du valgte gjennom kontoadministrasjon-siden.

Skatt

Med mindre annet oppgis er du ansvarlig for eventuell skatt eller tollavgifter forbundet med salget av tjenestene, inkludert eventuelle relaterte bøter eller renter (samlet, «Skatt»). Du vil betale enuvo for tjenestene uten reduksjon for skatt. Hvis enuvo er forpliktet til å betale skatt, vil skatten faktureres til deg.

Prisendringer

enuvo kan endre gebyrene som tas for tjenestene når som helst, forutsatt at, for tjenester som faktureres på abonnementsbasis, vil endringen kun tre i kraft på slutten av den da gjeldende faktureringssyklusen til abonnementet ditt. enuvo vil gi deg rimelig skriftlig varsel på forhånd om eventuelle gebyrendringer for å gi deg en mulighet til å avslutte abonnementet før endringen trer i kraft.

Angrerett

Hvis du er en forbruker, har du 14 dager til å benytte deg av angreretten uten grunn fra den dagen abonnementet trer i kraft, forutsatt at du ikke har benyttet deg av eller begynt å bruke tjenesten før slutten av den 14-dagersperioden. The customer must notify enuvo in writing (email, letter, etc.) within the specified period. It is up to the consumer to prove that their notification was sent and received within deadline.

You are considered to have benefited from or started to use the Services if, starting from the moment of your paid upgrade, at least one survey has collected at least one new answer (meaning that you have shared your survey and collected new answers) or if you have used your newly acquired privileges to process or export your collected responses.

Any external costs that enuvo had to bear during the initial payment (e.g. credit card fees) will be deducted from the refund amount. Additionally, the cost of reimbursement as well as a proportionate handling fee may be charged to the consumer.

Personvern

Personvern

When using our Services, you may submit content such as your personal data, personal data of others, as well as many different types of content.

We understand that by using our Services, you are trusting us to treat your content appropriately. The protection and confidentiality of your data has always been very important to us. We have and will never sell your data to third parties.

Please review our full Privacy Policy to learn more about how we protect your data: Personvernregler

Konfidensialitet

enuvo vil behandle innholdet ditt som konfidensiell informasjon og kun bruke og offentliggjøre det i samsvar med disse vilkårene.

However, enuvo kan offentliggjøre ditt innhold når loven eller rettslige skritt krever det, men kun etter at enuvo, hvis loven tillater det, bruker kommersielt rimelig innsats for å varsle deg om muligheten til å anke kravet om å offentliggjøre.

Sikkerhet

enuvo vil lagre og behandle innholdet ditt på en måte som er i samsvar med bransjens sikkerhetsstandarder. enuvo har implementert passende tekniske, organisasjons- og administrasjonsmessige systemer, policyer og prosedyrer som er designet for å hjelpe med å sørge for sikkerheten, integriteten og konfidensialiteten til innholdet ditt, og for å forebygge risikoen for uautorisert tilgang til eller bruk av innholdet ditt.

Ved rimelige intervaller, tester og evaluerer enuvo effektiviteten av disse tekniske og organisatoriske tiltakene for å sikre at prosesseringen er sikker.

General Data Protection Regulation (GDPR)

Behandlingsinstruksjon

Ved å be om tjenestene og godkjenne disse vilkårene og enuvos personvernpolicyer, gir du oss instruksjoner om å behandle eventuelle personopplysninger innhentet av deg gjennom tjenesten, på vegne av deg.

Kundeforpliktelser

Du skal påse og herved garantere og representere at du har rett til å overføre personopplysninger til enuvo, slik at enuvo på lovlig vis kan behandle og overføre personopplysningene i samsvar med disse vilkårene. Du skal påse at de registrerte har blitt informert om og har gitt deres samtykke til slik bruk, behandling og overføring, som påkrevd av alle gjeldende databeskyttelseslover, og du har eneansvar for nøyaktighet, kvalitet og lovlighet av personopplysningene som behandles av enuvo gjennom levering av tjenestene.

enuvos forpliktelser

Der hvor enuvo behandler personopplysninger på dine vegne, vil selskapet:

 1. kun gjøre dette etter dine dokumenterte instruksjoner og i samsvar med gjeldende lover, inkludert med hensyn til overføring av personopplysninger til et tredje land eller en internasjonal organisasjon, og partene godkjenner at disse vilkårene og enuvos personvernpolicy utgjør slike dokumenterte instruksjoner;
 2. påse at alle i enuvo-personalet som er involvert i behandlingen av personopplysninger, har forpliktet seg til konfidensialitet;
 3. gjøre nødvendig informasjon tilgjengelig for deg for demonstrering av overholdelse av dine forpliktelser under artikkel 28 i GDPR, hvor dette gjelder for deg og hvor det er teknisk mulig, og hvor slik informasjon oppbevares av enuvo og ikke på annen måte er tilgjengelig for deg gjennom kontoen din og brukerområdene eller på enuvos nettsteder, forutsatt at du gir enuvo minst 14 dagers skriftlig varsel om en slik informasjonsforespørsel;
 4. informere deg omgående om alle forespørsler mottatt direkte fra registrerte personer, med hensyn til den registrertes personopplysninger som har blitt oppgitt gjennom tjenestene;
 5. ikke beholde personopplysninger fra kontoen din som har blitt slettet av deg, unntatt for å overholde gjeldende lover og forskrifter og som på annen måte kan bli beholdt i rutinemessige sikkerhetskopier opprettet for gjenoppretting ved kriser og driftskontinuitet.

Underbehandlere

enuvo bruker tiltrodde partnere til å forenkle enkelte elementer av tjenestene våre («underbehandlere»). Ved å godta disse vilkårene gir du generell godkjennelse til at enuvo fortsetter med underbehandlere, hvilket overholder kravene som er fastsatt her.

Ansvar

enuvo vil være ansvarlig for handlinger og utelatelser av dets underbehandlere i samme grad som enuvo vil være ansvarlig hvis tjenestene til hver av disse underbehandlerne er direkte underlagt disse vilkårene, med mindre annet er angitt i disse vilkårene, og enuvo påser at alle underbehandlere i listen over underbehandlere er bundet av kontraktsvilkår som i alle vesentlige henseender ikke er mindre tyngende enn de som er angitt i disse vilkårene.

Sikkerhetshendelse

Hvis enuvo blir oppmerksom på eventuell uautorisert eller ulovlig tilgang til, eller oppkjøp, endring, bruk, offentliggjøring eller ødeleggelse av personopplysninger («sikkerhetshendelse»), vil enuvo iverksette rimelige tiltak for å varsle deg uten unødig forsinkelse og uansett innen 72 timer etter å ha blitt oppmerksom på sikkerhetshendelsen. enuvo vil også med rimelighet samarbeide med deg om klargjøring av nødvendige varsler med hensyn til eventuell etterforskning knyttet til en sikkerhetshendelse, og oppgi eventuell annen informasjon som med rimelighet har blitt forespurt av deg i tilknytning til eventuelle sikkerhetshendelser, hvor slik informasjon ikke allerede er tilgjengelig i kontoen din eller på Internett gjennom oppdateringer fra enuvo.

Data Processing Addendum (DPA) according to Article 28 Section 3 GDPR

We offer our customers the opportunity to enter into an agreement with us for processing their personal data. This agreement complies with all requirements and regulations of the GDPR.

How to execute this DPA with us:

 1. Download this document: Data Processing Addendum
 2. Complete your details on pages 1 and 5 of the document.
 3. Have the document signed by your Data Protection Officer(s) on page 5.
 4. Send us the signed document as PDF to support@onlineundersokelse.com. Important: Please include your customer ID in the email so that we can clearly assign the agreement to you.

We will send you an acknowledgement of receipt, to confirm the conclusion of the agreement, as soon as possible after the completed and signed document has been received.

Ditt innhold

Du beholder eierskap av innholdet ditt

Du beholder eierskap av alle immaterielle rettigheter i innholdet ditt. enuvo gjør ikke krav om eierskap på noe av innholdet ditt. Disse vilkårene gir oss ingen lisenser eller rettigheter til innholdet ditt, bortsett fra de begrensede rettighetene vi trenger for å kunne levere tjenestene, og som ellers beskrevet i disse vilkårene.

Reference Customers

We may identify you (by name and logo) as a customer on our website and on other promotional materials.

Brukerinnhold

Brukerinnhold

Tjenestene viser innhold levert av andre som ikke eies av enuvo. Slikt innhold er ene og alene ansvaret til enheten som gjør det tilgjengelig. Tilsvarende er du ansvarlig for ditt eget innhold, og du må sørge for at du har alle rettighetene og tillatelsene som er nødvendige for å bruke det innholdet i tilknytning til tjenestene. enuvo er ikke ansvarlig for eventuelle handlinger du tar med tanke på innholdet ditt, inkludert å dele det offentlig. Ikke bruk innhold fra tjenestene med mindre du først har fått tillatelse fra eieren, eller loven på andre måter gir deg tillatelse til å gjøre det.

Gjennomgang av innhold

Du anerkjenner at enuvo, for å sørge for samsvar med juridiske forpliktelser, kan måtte gjennomgå noe innhold som sendes inn til tjenestene for å fastslå om det er lovlig, eller om det bryter disse vilkårene (som når ulovlig innhold blir rapportert til oss). Vi kan også endre, hindre tilgang til, slette eller nekte å vise innhold som vi mener bryter loven eller disse vilkårene. enuvo har imidlertid ellers ingen forpliktelser til å overvåke eller gjennomgå noe innhold som sendes inn til tjenestene.

Kontoadministrasjon

Hold passordet ditt trygt

Hvis du har fått utstedt en konto av enuvo i forbindelse med din bruk av tjenestene, har du ansvar for å beskytte passordet ditt og eventuell annen påloggingsinformasjon som brukes for å få tilgang til den kontoen. Hvis du blir klar over noen uautorisert tilgang til kontoen din, bør du varsle enuvo umiddelbart. Kontoer kan ikke deles og kan kun brukes av én person per Konto.

Hold opplysningene dine nøyaktige

enuvo sender av og til meldinger til e-postadressen som er registrert på kontoen din. Du må holde e-postadressen og, der det er aktuelt, kontakt- og betalingsopplysningene som er forbundet med kontoen din, oppdaterte og nøyaktige. Kontoer kontrolleres av enheten hvis e-postadresse er registrert på kontoen.

Husk å sikkerhetskopiere

Du er ansvarlig for å opprettholde, beskytte og sikkerhetskopiere innholdet ditt. I den grad loven tillater det skal enuvo ikke være ansvarlig for eventuell manglende evne til å lagre, eller for tap eller skade på innholdet ditt.

Brukerkrav

Juridisk status

Hvis du er en enkeltperson, kan du kun bruke tjenestene hvis du har myndighet til å inngå en kontrakt med enuvo. Hvis du ikke har myndighet til å inngå en kontrakt, kan du ikke bruke tjenestene. Hvis du ikke er en enkeltperson, garanterer du at du er lovlig stiftet og eksisterer under lovene i jurisdiksjonen der du ble stiftet, at du har full myndighet og tillatelse til å inngå disse vilkårene, og at du på lovlig vis har gitt tillatelse til agenten din om å binde deg til disse vilkårene.

Juridisk samsvar

Du fremholder og garanterer at du vil overholde alle lover og forskrifter som gjelder for din bruk av tjenestene.

Ditt ansvar

Du er ansvarlig for din atferd, innholdet ditt og kommunikasjon med andre mens du bruker tjenestene. Du må overholde følgende krav når du bruker tjenestene:

 1. Du kan ikke kjøpe, bruke eller få tilgang til tjenestene for å skape et konkurrerende produkt eller tjeneste eller for noen andre konkurransemessige formål.
 2. Du kan ikke misbruke tjenestene våre ved å forstyrre den normale driften av dem, eller forsøke å få tilgang til dem ved hjelp av noen annen metode enn gjennom grensesnittene og instruksjonene vi oppgir.
 3. Du kan ikke omgå eller forsøke å omgå begrensninger som enuvo ilegger kontoen din (slik som å åpne en ny konto for å utføre en spørreundersøkelse som vi har lukket på grunn av brudd på vilkårene).
 4. Med mindre enuvo har gitt skriftlig tillatelse til det, kan du ikke granske, skanne eller teste sårbarheten til noe enuvo-system- eller nettverk.
 5. Med mindre enuvo har gitt skriftlig tillatelse til det, kan du ikke bruke noen manuelle eller automatiserte systemer eller programvare til å utvinne eller skrape data fra nettsteder eller andre grensesnitt vi gjør tjenestene våre tilgjengelige gjennom.
 6. Med mindre gjeldende lov tillater det, kan du ikke nekte andre tilgang til, eller foreta omvendt utvikling av tjenestene, eller forsøke å gjøre det.
 7. Du kan ikke overføre virus, malware eller andre typer skadelig programvare, eller koblinger til slik programvare, gjennom tjenestene.
 8. Du kan ikke drive med ulovlig eller overdreven bruk av tjenestene, som er bruk som i betydelig grad overskrider gjennomsnittlige bruksmønstre og som på en negativ måte påvirker hastigheten, svartiden, stabiliteten, tilgjengeligheten eller funksjonaliteten av tjenestene for andre brukere. enuvo vil forsøke å varsle deg om ulovlig eller overdreven bruk for å gi deg mulighet til å redusere slik bruk til et nivå som er akseptabelt for enuvo.
 9. Du kan ikke bruke tjenestene til å krenke andres immaterielle rettigheter, eller til å begå en ulovlig handling.
 10. Med mindre enuvo har gitt skriftlig tillatelse til det, kan du ikke videreselge eller leie ut tjenestene.
 11. Du kan ikke registrere kontoer med «roboter» eller andre automatiserte metoder.

Suspensjon og avslutning av tjenester

Av deg

Du kan avslutte abonnementet ditt når som helst gjennom kontoadministrasjon-siden. Slik avslutning vil føre til deaktivering av kontoen din og tilgangen til den, og sletting av innhold du innhentet gjennom bruk av tjenestene. Avslutninger bekreftes umiddelbart og du vil ikke bli belastet igjen for det abonnementet med mindre du kjøper et nytt abonnement. Hvis du avslutter et abonnement midt i faktureringssyklusen, vil du ikke motta en refusjon for noen tidsperiode du ikke brukte i den faktureringssyklusen, med mindre du avslutter disse vilkårene for en hvilken som helst av følgende grunner: (a) vi har på vesentlig måte brutt disse vilkårene og har ikke rettet opp bruddet innen 30 dager etter at du har varslet oss om dette skriftlig; eller (b) en refusjon er påkrevd av loven.

Av enuvo

. I tillegg kan enuvo begrense, suspendere eller avslutte tjenestene til deg:

 1. hvis du ikke overholder disse vilkårene
 2. hvis du bruker tjenestene på en måte som skaper juridisk ansvar for oss eller forstyrrer andres bruk av tjenestene; eller
 3. hvis vi etterforsker mistenkelig atferd av deg
 4. if we receive an illegitimate chargeback request from a payment provider for Services we have already delivered to you

Hvis vi begrenser, suspenderer eller avslutter tjenestene du mottar, vil vi også forsøke å varsle deg på forhånd og gi deg en mulighet til å eksportere en kopi av innholdet ditt fra den tjenesten. Det kan imidlertid være tidssensitive situasjoner der enuvo kan fastslå at vi må iverksette umiddelbare tiltak uten varsel. enuvo vil bruke kommersielt rimelig innsats for å avgrense omfanget og varigheten av en eventuell begrensning eller suspensjon under dette avsnittet, etter behov, for å løse problemet som førte til slik handling. enuvo har ingen forpliktelse til å beholde innholdet ditt etter avslutning av den gjeldende tjenesten.

Ytterligere tiltak

Hvis enuvo slutter å tilby tjenestene til deg fordi du gang på gang eller på ekstreme måter bryter disse vilkårene, kan enuvo iverksette tiltak for å hindre din videre bruk av tjenestene, inkludert å blokkere IP-adressen din.

Endringer og oppdateringer

Endringer til vilkår

enuvo kan endre disse vilkårene når som helst av en rekke forskjellige årsaker, slik som å gjenspeile endringer i gjeldende lov eller oppdateringer til tjenester, og for å ta hensyn til nye tjenester eller funksjonalitet. Den nyeste versjonen vil alltid være postet på enuvo-nettstedet. Hvis en endring er vesentlig, etter enuvos eget skjønn, vil enuvo varsle deg via e-post. Varsel om endringer kan også postes på enuvos blogg eller når du logger på kontoen din. Endringer vil ikke tre i kraft før den dagen de legges ut offentlig. For at visse endringer skal tre i kraft, kan gjeldende lov kreve at enuvo innhenter ditt samtykke til slike endringer, eller gi deg tilstrekkelig forhåndsvarsel om dem. Hvis du ikke ønsker eller godtar eventuelle endringer gjort til vilkårene for en tjeneste, bør du slutte å bruke den tjenesten, fordi du ved å fortsette å bruke den tjenesten gir uttrykk for at du godtar å bli bundet av de oppdaterte vilkårene.

Endringer til tjenester

enuvo endrer og forbedrer stadig tjenestene. enuvo kan legge til, endre eller fjerne funksjonalitet fra en tjeneste når som helst uten varsel. enuvo kan også begrense, suspendere eller avslutte en tjeneste etter eget skjønn. Hvis enuvo avslutter en tjeneste, vil vi gi rimelig forhåndsvarsel til deg, med en mulighet for deg til å eksportere en kopi av innholdet ditt fra den tjenesten. enuvo kan fjerne innhold fra tjenestene når som helst etter eget skjønn, selv om vi vil forsøke å varsle deg før vi gjør det hvis det vesentlig berører deg og er praktisk gjennomførbart, omstendighetene tatt i betraktning.

Nedgraderinger

Nedgradering av kontoabonnementet kan føre til tap av innhold, funksjoner, funksjonalitet eller kapasitet på kontoen din.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

Ansvarsfraskrivelse

Selv om det er i enuvos interesse å tilby deg en god brukeropplevelse når du bruker tjenestene, er det visse ting vi ikke lover om dem. Vi forsøker å holde våre nettbaserte tjenester oppe, men de kan fra tid til annen, av forskjellige grunner, være utilgjengelige. BORTSETT FRA DET SOM UTTRYKKELIG FREMGÅR AV DISSE VILKÅRENE, OG I DEN GRAD GJELDENDE LOV TILLATER DET, LEVERES TJENESTENE «SOM DE ER» OG ENUVO GIR IKKE NOEN GARANTI AV NOE SLAG, UTTRYKKELIG, UNDERSFORSTÅTT ELLER LOVBESTEMT, INKLUDERT OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL OG UKRENKELIGHET, ELLER NOEN FREMSTILLINGER OM TILGJENGELIGHET, PÅLITELIGHET ELLER NØYAKTIGHET AV TJENESTENE.

Utelukkelse av bestemt ansvar

I DEN GRAD GJELDENDE LOV TILLATER DET, SKAL ENUVO, DETS ASSOSIERTE SELSKAPER, FUNKSJONÆRER, ANSATTE, AGENTER, LEVERANDØRER OG LISENSGIVERE IKKE OVERHODET VÆRE ANSVARLIGE FOR (A) EVENTUELLE INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER, SPESIELLE SKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER STRAFFEERSTATNING, ELLER FOR (B) TAP AV DATA, FORRETNINGER, INNTEKT ELLER PROFITT (I HVERT TILFELLE ENTEN DISSE ER DIREKTE ELLER INDIREKTE), SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTENE OG DISSE VILKÅRENE, OG UANSETT OM DE ER BASERT PÅ KONTRAKT, ERTSTATNINGSRETTSLIGE FORHOLD, OBJEKTIVT ANSVAR, ELLER NOEN ANNEN JURIDISK TEORI, SELV OM ENUVO ER BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER OG SELV OM EN RETTING MISLYKKES I SITT FORMÅL.

Ansvarsbegrensning

I DEN GRAD GJELDENDE LOV TILLATER DET, SKAL DET SAMLEDE ANSVARET TIL ENUVO, DETS ASSOSIERTE SELSKAPER, FUNKSJONÆRER, ANSATTE, AGENTER, LEVERANDØRER OG LISENSGIVERE, SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTENE OG DISSE VILKÅRENE, IKKE OVERSKRIDE: (A) BELØPENE SOM BETALES AV DEG TIL ENUVO FOR BRUK AV DE AKTUELLE TJENESTENE I LØPET AV DE 12 MÅNEDENE FØR HENDELSEN SOM GIR OPPHAV TIL ANSVARET; OG (B) 200,00 DOLLAR.

Forbrukere

Vi anerkjenner at lovene i visse jurisdiksjoner gir juridiske rettigheter til forbrukere som ikke kan overstyres av kontrakt eller frafalles av de forbrukerne. Hvis du er en slik forbruker, begrenser ingenting i disse vilkårene noen av slike forbrukerrettigheter.

Virksomheter

Hvis du er en virksomhet, vil du holde skadesløs enuvo og dets assosierte selskaper, funksjonærer, agenter, og ansatte for alt ansvar, skadeserstatning og kostnader (inkludert kostnader knyttet til forlik og rimelige advokathonorarer) som oppstår fra et tredjepartskrav angående, eller i forbindelse med, din eller dine sluttbrukeres bruk av tjenestene eller brudd på disse vilkårene, i den grad slikt ansvar, skadeserstatning og kostnader ble forårsaket av deg eller sluttbrukerne dine.

Enhet som inngår kontrakt

Hvem du inngår kontrakt med

Med mindre annet oppgis i forbindelse med en spesifikk tjeneste, leveres tjenestene av, og du inngår kontrakt med, enuvo GmbH, Switzerland.

enuvo GmbH

For enhver tjeneste som leveres av enuvo GmbH, vil følgende bestemmelser gjelde for alle vilkår som styrer den tjenesten:

Andre vilkår

Hele avtalen

Disse vilkårene (inkludert de tilleggsvilkårene) utgjør hele avtalen mellom deg og enuvo, og de erstatter alle andre tidligere eller samtidige avtaler, vilkår og betingelser, skriftlige eller muntlige, angående avtalens innhold. Eventuelle vilkår og betingelser som vises på en kjøpsordre eller lignende dokument utstedt av deg, gjelder ikke for tjenestene, overstyrer ikke og blir ikke en del av disse vilkårene, og er ugyldige.

Tolkning

Bruk av uttrykkene «inkluderer», «inkludert», «som for eksempel» og lignende uttrykk anses ikke å begrense det som ellers kan inkluderes.

Ingen fraskrivelse

Hvis en av partene ikke overholder eller blir forsinket ved håndhevelse av en klausul under disse vilkårene, er dette ikke en fraskrivelse av partens rett til å gjøre dette på et senere tidspunkt.

Presedens

I den grad det oppstår eventuelle konflikter, gjelder tilleggsvilkårene med forrang over disse vilkårene for bruk med hensyn til tjenestene som tilleggsvilkårene gjelder for.

Ugyldighet

Hvis en eventuell klausul for disse vilkårene blir fastslått å være uhåndterlig av en domstol med kompetent jurisdiksjon, vil klausulen frafalle og resten av vilkårene vil gjelde i sin helhet.