Det perfekte online verktøyet innen spørreundersøkelser for studenter - 100% gratis!

Enten du er en student som trenger å gjennomføre en undersøkelse for oppgaven din eller er en foreleser som gjennomfører undersøkelser i forbindelse med undervisning, er Online Undersøkelse det perfekte verktøyet innen nettundersøkelser for deg.

For å støtte universiteter og deres medlemmer i deres markedsundersøkelser, tilbyr vi gratis bruk av våre tjenester for utvalgte institusjoner. Med din gratis studentkonto får du ubegrenset bruk av plattformen vår.

Se alle funksjoner eller Sjekk opptak
Studenter

Sjekk om universitetet ditt støttes:

Dra nytte av et gratis fastprisprodukt!

Opprett et ubegrenset antall undersøkelser og samle inn så mange svar som du vil. Dette tilbudet er tilgjengelig så lenge din student-epostadresse er gyldig.

Se alle funksjoner...

Ytterligere informasjon

Har du allerede en eksisterende konto med en annen e-postadresse? Ikke noe problem: Bare gå til "Min konto - Brukerdata" for å endre din e-postadresse. Kontoen din blir da automatisk oppgradert.

Studenter uten gyldig student e-postadresse kan ikke dra nytte av dette tilbudet. Vi kan heller ikke akseptere studentkort og lignende. Det er kun mulig for oss å gi et slikt tilbud ved å bruke automatisk kvalifikasjonssjekk via student e-postadresser. Studenter uten slike e-postadresser kan imidlertid fortsatt bruke våre vanlige produkter. Takk for din forståelse. Se alle funksjoner...

Det er imidlertid noen begrensninger:

  • Bakgrunnen for de gjennomførte undersøkelsene kan ikke være kommersiell eller forstyrrende konkurranse
  • Formålet med bruken må være i sammenheng med ditt studiested/undervisning
  • Åpnet studentkonto kan kun brukes av deg

Vær oppmerksom på at vi jevnlig kontrollerer studentkontoer for disse begrensningene, samt at vi kan suspendere kontoer som bryter disse reglene etter eget skjønn.

Videre merknad for studenter: Denne studentrabatten gjelder spørreundersøkelser som er utført i løpet av din studietid. Hvis et selskap støtter ditt vitenskapelige arbeid vil vi være takknemlig om du åpner en vanlig konto i stedet for å bruke gratisversjonen, slik at vi kan bruke disse pengene til å støtte andre studenter.

Opprett et ubegrenset antall undersøkelser og samle inn så mange svar du vil. Dette tilbudet er tilgjengelig så lenge din student e-postadresse er gyldig.

Se alle funksjoner »